Hållbarhet hos refurbed

Sen vi grundades har vi

*Besparingar jämfört med nya inköp baserat på beräkningar av miljöpåverkan av vår ISO 14040/44 verifierad beräkningsmodell. Virtuell vattenkonsumtion är en metod som tar hänsyn till regional vattenanvändning i leveranskedjan.

270.000 t

CO2 sparat*

virtuellt VATTEN sparat*

E-AVFALL sparat*

885 t

CO2

Ladda ner: Hållbarhetsrapport 2023

Vår vision

(= varför vi finns): Vi vill göra konsumtion hållbar. Vi är medvetna om att dagens konsumtion är allt annat än hållbar och är därför fast beslutna om att hjälpa till att forma en framtid där hållbar konsumtion är möjlig. 

Vårt

mission

(= hur vi uppnår vår vision): Att bygga den ledande plattformen för hållbara produkter och tjänster. 

Här nedan kan du klicka dig igenom utvalda kapitel från vår hållbarhetsrapport. För fler detaljer, ladda ner hela vår hållbarhetsrapport från 2023 eller ta reda på miljöpåverkan (CO2-utsläpp, elektroniskt avfall, virtuell vattenkonsumtion) för tusentals produkter i vårt Excel-ark. 

Det viktigaste kort sammanfattat! 

01.

Vårt varför

Läs mer

02.

Från linjär till cirkulär 

Läs mer

03.

Vårt politiska engagemang

Läs mer

04.

Rekonditioneringsprocessen 

Läs mer

05.

Vårt kvalitetslöfte 

Läs mer

06.

Vår hållbarhetsstrategi

Läs mer

07.

Vår ISO 14040/44-verifierade beräkningsmodell

Läs mer

08.

Vårt sparande förklarat 

Läs mer

09.

Främjande av miljöskyddsprojekt

Läs mer

10.

Våra partners

Läs mer

Vårt varför

Vår resa började 2017 med en vision om att göra konsumtion hållbar. Genom att förlänga livslängden på bärbara datorer, smartphones och surfplattor vill vi ge ett mätbart bidrag till att skydda miljön. Genom att driva på den cirkulära ekonomin minskar vi den negativa påverkan vi, som samhälle, har på vår planet. Sju år senare är vi mer än stolta över att kunna presentera bättre data, mer forskning och en portfölj med hållbarhetsprojekt som genererar positiva effekter för både människor och planeten.

 
Vi vill ta tillfället till att blicka tillbaka på våra framgångar med att minska CO2-utsläpp, e-avfall och vattenförbrukning. Under de senaste sju åren har vi kunnat spara 270.000 ton CO2, 94 miljarder liter vatten och 885 ton e-avfall jämfört med nyinköp genom att sälja >4,8 miljoner rekonditionerade produkter. Vi har startat en omvälvande rörelse - och detta skulle inte vara möjligt utan er: våra kunder, vänner, leverantörer, partners och community.

01.

02.

Från linjär till cirkulär

Linjär ekonomi

Cirkulär ekonomi

03.

Vårt politiska engagemang

Vårt politiska engagemang bygger på tre pelare. För det första i vårt arbete med public affairs, genom vilket vi bidrar med våra synpunkter på den cirkulära ekonomin och rekonditionering till lagstiftningsprocessen i Österrike, Tyskland och EU. Vi gör detta genom att kommentera på granskningsprocesser för nya lagar, genom engagemang i olika arbetsgrupper, som den för cirkulär ekonomi eller genom personlig dialog med beslutsfattare, till exempel under miljöminister Leonore Gewesslers besök på vårt kontor.

 
Den andra pelaren är samarbete med likasinnade. Vi är medlemmar i flera olika organisationer och föreningar i Österrike, Tyskland, Irland, Sverige och Bryssel, som representerar intressen för den cirkulära ekonomin. Som exempel kan nämnas European Refurbishment Association EUREFAS, Right to Repair, Circular Economy Forum Austria och Federal Association for a Sustainable Economy i Tyskland. Här bidrar vi med vår expertis och våra positioner och drar därmed nytta av föreningarnas större politiska tyngd, eftersom de kan tala med många likasinnade företag.

 
Hållbarhet är lika viktigt för många av våra kunder som det är för oss. Därför är vi aktiva i politiska frågor via våra sociala medier, vår blogg samt vår hållbarhetsrapport och uppmanar våra följare att engagera sig. Det är så vi skapar förändring tillsammans!

04.

Rekonditioneringsprocessen

CO2

270.000 t

CO2 sparat*

885 t

E-AVFALL sparat*

94 md l

VATTEN sparat*

> 6.6 mn.

TRÄD planterade**

08.

Our savings explained

Mellan 2018 och 2024 planterade vi över 6,6 miljoner träd, vilket vi är mycket stolta över. Sedan februari 2024 stöttar vi olika miljöprojekt med stor genomslagskraft, allt från holistiska, naturbaserade metoder som landskapsrestaurering till återvinning av e-avfall och innovativ CO2-borttagning från luften.

Utvinning och bearbetning av naturresurser för tillverkning av elektriska produkter kräver och förorenar stora mängder vatten. Rekonditionering minskar vattenförbrukningen drastiskt.

Genom att förlänga livscykeln för elektroniska produkter undviker vi elektroniskt avfall.

Jämfört med nya produkter sparar rekonditioneringen en stor del av CO2-utsläppen.

Rensning av data 

Gammal data raderas, minnesutrymmet skrivs över och enheten återställs till fabriksinställningarna. 

Enheten testas 

Komponenter byts ut 

Komponenter byts ut vid behov. Reparationer utförs av experter; enskilda delar ersätts med likvärdiga. 

Nödvändig revidering 

Yttre tecken på användning (beroende på det optiska skicket) avlägsnas genom polering och rengöring. Vid behov utförs uppgraderingar av operativsystemet. 

Produkten skickgraderas 

Tekniska experter eller lasermaskiner jämför enhetens exteriör med våra riktlinjer och standarder för optiska förhållanden ("nyskick", "mycket bra skick", "bra skick"). 

Slutligen säljs enheten via vår marknadsplats och levereras med 30 dagars provperiod och en minst 12 månaders garanti. 

Alla produkkter som säljs via refurbed genomgår en 40-stegs rekonditioneringsprocess. 

05.

Vårt kvalitetslöfte

På refurbed är det vår högsta prioritet att upprätthålla och öka den höga produktkvaliteten. För att minimera riskerna för dig som kund kan du testa våra produkter i 30 dagar, och du får alltid minst 12 månaders garanti.

Vi arbetar med kvalitetsstyrning i flera steg. Kvalitetssäkrings- och kontrollmekanismer säkerställer att endast leverantörer med de bästa produkterna säljer på vår plattform. Alla rekonditionerade produkter måste genomgå toppmoderna programvarutester, och en rekonditioneringsrapport dokumenterar processen och det exakta skicket för varje produkt. Baserat på ad hoc-kvalitetskontroller och automatiserade varningssystem, samt en detaljerad bedömning av leverantörens prestanda, säkerställer vi att produktkvaliteten uppfyller rekonditionerade standarder. Slutligen genomför vi slumpmässiga kvalitetskontroller av våra leverantörer med hjälp av mystery shopping för att upptäcka potentiella blinda fläckar.

Med detta omfattande kvalitetsledningssystem ser vi till att endast de bästa leverantörerna säljer via vår plattform.

07.

Vår ISO 14040/44-verifierade beräkningsmodell

I vår strävan efter innovation använde vi 2023 återigen Fraunhofer-institutets expertis för att skapa något revolutionerande. Vårt mål var att utveckla en verifierad beräkningsmodell som gör det möjligt för oss att mäta miljöpåverkan från tusentals smartphones, surfplattor och bärbara datorer.

Och så här fungerar det: vi matar modellen med tekniska data, exempelvis för en iPhone 12: information om lagringsutrymme (t.ex. 64 GB) och andra data som batteri- och skärmstorlek. Beräkningsmodellen bygger på en mängd kunskap och data och verifieras av en oberoende tredje part, nämligen GutCert i enlighet med ISO 14040/44. Efter att ha matat in de tekniska uppgifterna får vi följande ekologiska nyckeltal:

- Besparingar i CO2-utsläpp, e-avfall och virtuell vattenförbrukning [1] jämfört med en ny produkt [2].
- CO2-utsläpp, e-avfall och virtuell vattenförbrukning som genereras under den andra livscykeln [2].
- Detaljerad uppdelning av CO2-utsläpp längs den andra livscykeln för transport, renovering och distribution efter renoverings- och användningsfas [2].
Upptäck miljöpåverkan för tusentals smartphones, surfplattor och bärbara datorer i vårt Excel-ark:

© Refurbed Marketplace GmbH

PRIVACY POLICY

T&C

EUREFAS

EUREFAS är den organisation som representerar rekonditioneringsbranschen i Europa.

Kontakt

RIGHT TO REPAIR

Right to Repair är en allians av europeiska organisationer som kämpar för en förändring av reparationssystemet.

Om du har några frågor eller förslag på ämnet miljöskydd, vänligen skriv till oss på:


sustainability@refurbed.com

PATCH

Patch är en plattform som sammanför företag från alla sektorer med världens mest innovativa projekt för att minska koldioxidutsläppen.

Stiftelsen myclimate är en ledande leverantör av klimatskyddsfinansiering, medvetandehöjande åtgärder och rådgivning.

Minimises vision är att genom partnerskap återföra e-avfall till återvinningskedjan i hela världen.

MINIMISE

MYCLIMATE

CARBONY

Carbony utvecklar naturbaserade projekt för kolutvinning i EU.

RUNNING TIDE

Running Tide, som vi samarbetar med genom Patch, är ett innovativt företag som specialiserar sig på lagring av koldioxid i havet och havens hälsa.

10.

Våra partners

TAKE

PRODUCE

DISPOSE

TAKE

PRODUCE

REFURBISH

RECYCLE

REUSE

Ladda ner: Hållbarhetsrapport 2023
Utforska produkters miljöpåverkanUtforska produkters miljöpåverkan

Novocarbo är en av de ledande leverantörerna av biokol i Europa, med vilka vi samarbetar via Patch.

NOVOCARBO

Det nederländska sociala företag som vi samarbetar med via Minimise grundades i syfte att minska mängden elektroniskt avfall.

CLOSING THE LOOP

ETHIOTREES

EthioTrees, i samarbete med myclimate, främjar inkomstökningen för jordlösa jordbrukare i norra Etiopiens högland genom restaurering av skogar och utveckling av ekosystemtjänster.

REFOREST NATION

Vår partner för irländsk trädplantering. Reforest Nation planterar över 15 inhemska trädarter och skapar skogar för att binda koldioxid och skapa livsmiljöer för den lokala biologiska mångfalden.

EDEN REFORESTATION

Vår tidigare partner för trädplantering i olika länder i södra halvklotet.

Vi grundades med vår vision att göra ett positivt bidrag och minska miljöpåverkan från konsumtion så mycket som möjligt. Här vill vi ge dig mer insikt - och presentera de olika hållbarhetspelarna som vi bygger på. 

94 md l

Ladda ner: Hållbarhetsrapport 2022

Der Refurbishment Prozess

Vår miljöstrategi

06.

09.

Hållbarhetsprojekt som skyddar miljön

För att öka vårt bidrag till miljöskydd utöver vår kärnverksamhet samarbetade vi med den icke-statliga organisationen Eden Reforestation Projects och andra för att plantera ett träd för varje såld produkt mellan 2018 och början av 2024. I februari 2024 hade totalt över 6,6 miljoner träd planterats i sociala projekt runt om i världen! Vi är mycket stolta över detta bidrag - särskilt eftersom vi är övertygade om att träd ger ett mycket värdefullt bidrag till klimatskyddet som går långt utöver att lagra CO2. Vi har dock insett att enbart trädplantering inte är den mest effektiva metoden för att stödja vår miljö. Därför investerar vi nu i en portfölj med utvalda miljöprojekt med stor inverkan som kommer att ha en långsiktig effekt. Vår portfölj består av följande projekt:

- Restaurering av landskap: vi planterar inte bara träd med vår partner myclimate, vi återställer ekosystem i Etiopien. Det hållbara engagemanget från lokala samhällen spelar en viktig roll i detta.


- Innovativ CO2-borttagning: vi stöder innovativa projekt som är avgörande men ofta underfinansierade. Med Patch och Carbony stöder vi europeiska initiativ för att avlägsna CO2 från atmosfären.


 - Återvinning av e-avfall: endast 20% av e-avfallet återvinns på rätt sätt i hela världen. Tillsammans med Minimise återför vi smartphones från Ghana till kretsloppet genom lokala partner och professionell återvinning i Italien.

Följ med oss på vår resa mot en grönare framtid!

Pelare 2: Minska negativ miljöpåverkan
När vi har kvantifierat våra utsläpp och fått insikter från våra leverantörer blir det avgörande att minska utsläppen.


Utdrag av våra mål i förhållande till pelare 2:

 • Minskning av produktutsläpp genom samarbete med leverantörer

 • Minskning av rekonditionerade interna utsläpp (exkl. rekonditionerade produkter)

  Pelare 3: Finansiering av hållbarhetsprojekt
  Förutom att mäta och definiera strategier för minskning av miljöpåverkan är finansiering av hållbarhetsprojekt den tredje pelaren i vår miljöstrategi.


  Utdrag av våra mål i förhållande till pelare 3:

 • Finansiering av högkvalitativa miljöskyddsprojekt:
  • Feb 2024: Strategiförändring - finansiering av en diversifierad portfölj av högkvalitativa miljöskyddsprojekt.

Mer information om exakt vilka projekt vi stöttar hittar du i kapitel 9.

Utforska produkters miljöpåverkanGutCert-verifiering

[1 ] Virtuell vattenförbrukning är en beräkningsmetod som tar hänsyn till vattenanvändningen längs försörjningskedjan och viktar den efter regional tillgänglighet. Det är ett virtuellt värde som tar hänsyn till de lokala förhållandena på platsen för vattenanvändningen.

[2 ] Jämförelsen med respektive nya produkter gjordes på grundval av tillverkarens specifikationer, om sådana fanns tillgängliga. Om inga jämförelsedata fanns tillgängliga gjordes en beräkning baserad på referensprodukten.

Som en plattform för rekonditionerad elektronik är vår affärsmodell i grunden inriktad på hållbarhet. Men våra ansträngningar slutar inte här. Vår vision är att minimera vår negativa miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Grunden för vår miljöstrategi bygger på tre huvudprinciper som kortfattat sammanfattas nedan; mer detaljerad information finns i vår hållbarhetsrapport.


Pelare 1: Mätning av vår miljöpåverkan
Att mäta vår miljöpåverkan längs hela vår värdekedja utgör grunden för vår miljöstrategi. Även om vi som plattform inte är skyldiga, enligt Greenhouse Gas Protocol, att inkludera de produkter vi säljer i vårt koldioxidavtryck, har vi beslutat att göra det ändå.


Utdrag av våra mål i förhållande till pelare 1:

 • Utöka mätningen av vårt koldioxidavtryck
 • Öka den uppmätta miljöpåverkan från produkter som säljs via vår plattform när det gäller CO2e, vatten och e-avfall
 • Insamling av hållbarhetsdata från våra leverantörer

Detaljerad information om vår ISO 14040/44-verifierade beräkningsmodell hittar du i kapitel 7.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport från 2022 nu och upptäck våra omfattande insatser för en hållbar framtid. Du hittar den senaste rapporten i föregående avsnitt. Ta reda på mer om de hållbarhetsprojekt, sociala initiativ och partnerskap vi stöttar. I rapporten lär du dig också mer om våra prestationer, mål och visioner. 

Hållbarhetsrapport 2022

Du hittar en sammanfattning av utvecklingen av beräkningsmodellen i vår hållbarhetsrapport.

Nedan har vi listat de genomsnittliga värden för varje kategori, viktat efter sålda enheter via vår plattform år 2023.

Miljöpåverkan
rekonditionerade smartphones

rekonditionerade surfplattor

rekonditionerade laptops

Koldioxidutsläpp 
(kg CO2e) 

CO2-utsläpp:  12.9 kg
 
Besparingar vs. nytt: 

83 % (=63.6 kg)
CO2-utsläpp: 19 kg
 
Besparingar vs. nytt: 80 % (=82 kg)

CO2-utsläpp: 61 kg

Besparingar vs. nytt: 83 % (=326 kg)

Vattenanvändning
(liter) 

Vattenanvändning: 3,086.2 l

Besparingar vs. nytt: 89 % (=24,335 l)

Vattenanvändning: 
3,755 l

Besparingar vs. nytt: 91 % (=37,555 l)


Vattenanvändning:  13,827 l

Besparingar vs. nytt: 85 % (=82,848 l)

Elektronikavfall
(gram) 

Avfall genererat: 43.6 g  

Besparingar vs. nytt:  77 % (=149.1)

Avfall genererat: 21 g 

Besparingar vs. nytt: 96 % (=489)

Avfall genererat: 192 g

Besparingar vs. nytt: 89 % (=1,596)


Tekniska experter testar enheten med godkänd och certifierad testprogramvara för att säkerställa 100% funktionalitet.