Miljöskydd hos refurbed

Sen vi grundades har vi

*Besparingar jämfört med nya inköp baserat på beräkningar av miljöpåverkan av Fraunhofer Austria.

178.000 t

CO2 sparat*

38 md l

VATTEN sparat*

E-AVFALL sparat*

556 t

CO2

Ladda ner refurbed Impact Report

Vår vision

(= varför vi finns): Vi vill göra konsumtion hållbar. Vi är medvetna om att dagens konsumtion är allt annat än hållbar och är därför fast beslutna om att hjälpa till att forma en framtid där hållbar konsumtion är möjlig.

Vårt mission

(= hur vi uppnår vår vision): Att bygga den ledande plattformen för hållbara produkter och tjänster.

Klicka dig igenom utvalda kapitel från vår Impact Report. Och vill du veta mer kan du ladda ner hela nedan eller varför inte fördjupa dig i den vetenskapliga bakgrunden till vilken miljöpåverkan våra toppsäljare har i Fraunhofer-rapporten.

Det viktigaste kort sammanfattat!

01.

Ekologisk hållbarhet hos refurbed

Läs mer >

02.

Från linjär till cirkulär

Läs mer >

03.

Vårt politiska engagemang

Läs mer >

04.

Vi mäter det som är viktigt

Läs mer >

05.

Vårt sparande förklarat

Läs mer >

06.

Hur våra besparingar beräknas jämfört med ett nytt köp

Läs mer >

07.

Rekonditioneringsprocessen 

Läs mer >

08.

Vårt kvalitetslöfte

Läs mer >

09.

Främjande av miljöskyddsprojekt

Läs mer >

10.

Våra partners

Läs mer >

Ekologisk hållbarhet hos refurbed

Idén till refurbed föddes 2017 i Peters lägenhet i Wien - med målet att starta ett företag som skulle bidra väsentligt till att förändra vårt konsumtionsbeteende genom att återvinna mobiltelefoner, bärbara datorer och surfplattor.

Vårt linjära ekonomiska system leder till många ekologiska problem, t.ex. accelererande klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och utarmning av naturresurser.

Typiskt för den linjära ekonomin, som är grunden för vårt nuvarande ekonomiska system, är principen "ta, producera, kassera", dvs. värdefulla resurser kastas bort som avfall och produkternas fulla livslängd utnyttjas inte. Med vår affärsmodell som bygger på den cirkulära ekonomin erbjuder vi ett mer hållbart alternativ till att köpa nya produkter. Tillsammans med våra leverantörer och kunder vill vi göra refurbished till det nya normala genom att förlänga produkternas livslängd.

Som den ledande marknadsplatsen för refurbished produkter vill vi också stärka refurbishment-rörelsen och öka medvetenheten bland tillsynsmyndigheter och företag.


01.

02.

Från linjär till cirkulär

Linjär ekonomi

Cirkulär ekonomi

03.

Vårt politiska engagemang

Vi vill använda vår position för att stärka rekonditioneringsbranschen och öka medvetenheten bland konsumenter, myndigheter och företag. 

Vi anser att varje företag utöver sin ekonomiska roll också har ett politiskt och socialt ansvar. Därför är vi medlemmar i olika branschorganisationer, så som EUREFAS (European Refurbishment Association) och Right to Repair-rörelsen, för att stärka hållbara regleringar på såväl nationell nivå som på EU-nivå. Vi förespråkar bland annat en omfattande och inkluderande rätt till reparation och ambitiösa krav på ekodesign, dvs. utformning av hållbara och lätt reparerbara produkter. 

Vårt mål är att göra det lättare för konsumenterna att konsumera återanvänt och därmed möjliggöra övergången till en cirkulär ekonomi.


04.

Vi mäter det som är viktigt

För att bättre förstå vår miljöpåverkan har vi samarbetat med forskningsinstitutet Fraunhofer Austria. Vårt mål: att få fram begripliga, transparenta miljökonsekvenser baserade på vetenskapliga metoder för de mest populära referensprodukterna. Fraunhofer Austria skapade en vetenskapligt validerad beräkningsmodell för att fördela alla utsläpp på produktnivå. Datan samlades in från sex leverantörer och från databaser som Ecoinvent. Resultaten av beräkningarna av det partiella produktfotavtrycket jämfördes med miljödata för respektive nya produkter för att kunna göra kvantitativa uttalanden om besparingarna.

Resultatet från studien visar att du, genom att köpa refurbished smartphones, surfplattor och bärbara datorer i stället för nya produkter, kan spara:

- mellan 69 och 91% av CO2-utsläppen, med ett genomsnitt på 80%,
- mellan 60 och 93 % e-avfall, med ett genomsnitt på 73 %, och,
- mellan 86 och 97 % vatten, med ett genomsnitt på 90 %.

Diagrammet till höger visar hur mycket du sparar på att köpa en refurbished iPhone 11 jämfört med en ny enhet.


Apple iPhone 11

Besparingar refurbished vs. ny iPhone 11*

-78% CO2

-71% e-avfall

-86% vatten

56,3 kg = 230 km biltur**

169g = ~2 datormöss

10380 l = 69 badkar**

Ungefärlig vikt för datormus: 80g

*Beräkningen av besparingarna baseras på en studie av Fraunhofer Austria 2023

**Källor motsvarande CO2, källor motsvarande vatten
Ytterligare resultat för att minska den ekologiska påverkan finns i vår miljörapport och i Fraunhofer-studien.

CO2

178.000 t

CO2 sparat*

556 t

E-AVFALL sparat*

38 md l

VATTEN sparat*

> 6,6 mn.

TRÄD planterade**

05.

Vårt sparande förklarat

Mellan 2018 och 2024 planterade vi över 6,6 miljoner träd, vilket vi är mycket stolta över. Sedan februari 2024 stöttar vi olika miljöprojekt med stor genomslagskraft, allt från holistiska, naturbaserade metoder som landskapsrestaurering till återvinning av e-avfall och innovativ CO2-borttagning från luften.

Utvinning och bearbetning av naturresurser för tillverkning av elektriska produkter kräver och förorenar stora mängder vatten. Rekonditionering minskar vattenförbrukningen drastiskt.

Genom att förlänga livscykeln för elektroniska produkter undviker vi elektroniskt avfall.

Jämfört med nya produkter sparar rekonditioneringen en stor del av CO2-utsläppen.

06.

Hur våra besparingar beräknas jämfört med en nytt köp

För att se hur mycket våra kunder sparat på att köpa rekonditionerade produkter istället för nya, tittade vi på data för alla rekonditionerade iPhones, iPads, MacBooks och bärbara datorer från Lenovo som vi har sålt sedan starten 2017. Miljöpåverkan och besparingar togs fram utifrån resultatet från Fraunhoferinstitutets studie.

För att kunna dra generella slutsatser har vi använt samma procentuella besparing för alla produkter inom en kategori. Till exempel, om vi sparar 78 % koldioxidutsläpp och 71 % e-avfall genom att sälja en begagnad iPhone 11, så antar vi att samma besparing också gäller för andra modeller av iPhones.

När det gäller vatten har vi använt samma värde för alla produkter, eftersom det inte finns några offentligt tillgängliga uppgifter.


07.

Rekonditioneringsprocessen

Rensning av data

Gammal data raderas, minnesutrymmet skrivs över och enheten återställs till fabriksinställningarna.

Enheten testas

Tekniska experter testar enheten med godkänd och certifierad testprogramvara för att säkerställa 100% funktionalitet.

Komponenter byts ut

Komponenter byts ut vid behov. Reparationer utförs av experter; enskilda delar ersätts med likvärdiga.

Nödvändig revidering

Yttre tecken på användning (beroende på det optiska skicket) avlägsnas genom polering och rengöring. Vid behov utförs uppgraderingar av operativsystemet.

Produkten skickgraderas

Tekniska experter eller lasermaskiner jämför enhetens exteriör med våra riktlinjer och standarder för optiska förhållanden ("nyskick", "mycket bra skick", "bra skick").

Slutligen säljs enheten via vår marknadsplats och levereras med 30 dagars provperiod och en minst 12 månaders garanti.

Alla produkkter som säljs via refurbed genomgår en 40-stegs rekonditioneringsprocess.

08.

Vårt kvalitetslöfte

På refurbed är det vår högsta prioritet att upprätthålla och öka den höga produktkvaliteten. För att minimera riskerna för dig som kund kan du testa våra produkter i 30 dagar, och du får alltid minst 12 månaders garanti.

Vi arbetar med kvalitetsstyrning i flera steg. Kvalitetssäkrings- och kontrollmekanismer säkerställer att endast leverantörer med de bästa produkterna säljer på vår plattform. Alla rekonditionerade produkter måste genomgå toppmoderna programvarutester, och en rekonditioneringsrapport dokumenterar processen och det exakta skicket för varje produkt. Baserat på ad hoc-kvalitetskontroller och automatiserade varningssystem, samt en detaljerad bedömning av leverantörens prestanda, säkerställer vi att produktkvaliteten uppfyller rekonditionerade standarder. Slutligen genomför vi slumpmässiga kvalitetskontroller av våra leverantörer med hjälp av mystery shopping för att upptäcka potentiella blinda fläckar.

Med detta omfattande kvalitetsledningssystem ser vi till att endast de bästa leverantörerna säljer via vår plattform.


09.

Främjande av miljöskyddsprojekt

För att öka vårt bidrag till miljöskydd utöver vår kärnverksamhet samarbetade vi med den icke-statliga organisationen Eden Reforestation Projects och andra för att plantera ett träd för varje såld produkt mellan 2018 och början av 2024. I februari 2024 hade totalt över 6,6 miljoner träd planterats i sociala projekt runt om i världen! Vi är mycket stolta över detta bidrag - särskilt eftersom vi är övertygade om att träd ger ett mycket värdefullt bidrag till klimatskyddet som går långt utöver att lagra CO2. Vi har dock insett att enbart trädplantering inte är den mest effektiva metoden för att stödja vår miljö. Därför investerar vi nu i en portfölj med utvalda miljöprojekt med stor inverkan som kommer att ha en långsiktig effekt. Vår portfölj består av följande projekt:

- Restaurering av landskap: vi planterar inte bara träd med vår partner myclimate, vi återställer ekosystem i Etiopien. Det hållbara engagemanget från lokala samhällen spelar en viktig roll i detta.


- Innovativ CO2-borttagning: vi stöder innovativa projekt som är avgörande men ofta underfinansierade. Med Patch och Carbony stöder vi europeiska initiativ för att avlägsna CO2 från atmosfären.


 - Återvinning av e-avfall: endast 20% av e-avfallet återvinns på rätt sätt i hela världen. Tillsammans med Minimise återför vi smartphones från Ghana till kretsloppet genom lokala partner och professionell återvinning i Italien.

Följ med oss på vår resa mot en grönare framtid!

© Refurbed Marketplace GmbH

DATASKYDD

COOKIE POLICY

EUREFAS

EUREFAS är den organisation som representerar rekonditioneringsbranschen i Europa.

Kontakt

RIGHT TO REPAIR

Right to Repair är en allians av europeiska organisationer som kämpar för en förändring av reparationssystemet.

Om du har några frågor eller förslag om ämnet miljöskydd, vänligen skriv till oss på:

sustainability@refurbed.com

PATCH

Patch är en plattform som sammanför företag från alla sektorer med världens mest innovativa projekt för att minska koldioxidutsläppen.

Stiftelsen myclimate är en ledande leverantör av klimatskyddsfinansiering, medvetandehöjande åtgärder och rådgivning.

Minimises vision är att genom partnerskap återföra e-avfall till återvinningskedjan i hela världen.

MINIMISE

MYCLIMATE

CARBONY

Carbony utvecklar naturbaserade projekt för kolutvinning i EU.

RUNNING TIDE

Running Tide, som vi samarbetar med genom Patch, är ett innovativt företag som specialiserar sig på lagring av koldioxid i havet och havens hälsa.

10.

Våra partners

TAKE

MAKE

WASTE

TAKE

MAKE

REFURBISH

RECYCLE

REUSE

Ladda ner refurbed Impact Report
Ladda ner Fraunhofer ReportLadda ner Fraunhofer Report

Novocarbo är en av de ledande leverantörerna av biokol i Europa, med vilka vi samarbetar via Patch.

NOVOCARBO

Det nederländska sociala företag som vi samarbetar med via Minimise grundades i syfte att minska mängden elektroniskt avfall.

CLOSING THE LOOP

ETHIOTREES

EthioTrees, i samarbete med myclimate, främjar inkomstökningen för jordlösa jordbrukare i norra Etiopiens högland genom restaurering av skogar och utveckling av ekosystemtjänster.

REFOREST NATION

Vår partner för irländsk trädplantering. Reforest Nation planterar över 15 inhemska trädarter och skapar skogar för att binda koldioxid och skapa livsmiljöer för den lokala biologiska mångfalden.

EDEN REFORESTATION

Eden Reforestation har under många år varit vår pålitliga partner för trädplanteringsprojekt i olika länder på södra jordklotet.